Úřední deska

Omezení práva shromažďovacího
Dle nařízení vlády ČR je až do odvolání zákaz shromažďování, pořádání kulturních a společenských akcí. Občané se mohou v obci pohybovat pouze se zakrytým nosem a ústy, ale pouze v počtu dvou osob. Při zajištění dodávek léků a potravin se obraťte na MÚ Dobrovice.
Výbor schválil investice pro rok 2020
Na zářijové schůzi členů Osadního výboru pro Holé Vrchy se projednával jeden z nej- důležitějších bodů v roce. Předseda výboru předložil návrh plánu investičních akcí v obci. Již několik týdnů předtím byla vydána výzva občanům o zasílání návrhů na investiční akce, které budou předloženy zastupitelstvu města s návrhem na zařazení do rozpočtu města. Obec bude usilovat, vedle kanalizačních prací, i o investice do obecní budovy. V plánu je oprava toalet, nová fasáda domu nebo výměna oken. Výbor schválil i rozšíření dětského hřiště a to zabudování dalšího herního prvku. Předpokládané investiční náklady pro nadcházející rok jsou odhadovány na 3.000.000 Kč s tím, že 2/3 z vyčíslené částky půjdou z rozpočtu města na projekt ČOV. Návrhem výboru se nyní zabývá finanční výbor a zastupitelstvo města Dobrovice.
Cedule: Starou nahradí nová
„Obec Holé Vrchy slaví 420 let“ to bylo na ceduli, která byla instalována na přelomu roku 2018/2019 na kraji obce. Cílem bylo informovat nejen o výročí obce, ale i o připravovaných akcí v obci. V roce 2020 bude cedule nahrazena a to za menší, ale reflexnější informační ceduli, kterou můžete vidět i v jiných obcí. Nová cedule bude vítat projíždějící řidiče, ale také ponese informaci o snížení rychlosti. „Děkujeme, že jedete pomalu“ touto informací chce vedení obce ještě více upozornit na dopravní bezpečnost. Vedení obce již nyní připravuje podklady pro přípravu návrhu, který by měl zlepšit bezpečnost v obci a to především v rámci dopravní zátěže. Návrh počítá s vybudováním nových chodníků, ale také se zabudováním přistroje na měření rychlosti. Otázkou zůstává, zdali se povede prosadit zpomalovací semafor, který by rychlá vozidla zastavil úplně. Posledním bodem návrhu je zvýšení policejních hlídek a omezení kamionové dopravy.
Místní občané založili nový spolek
Občanskou iniciativu na založení spolku podpořilo i vedení obce. Na listopadovém jednání výboru bylo přijato usnesení o podpoře občanské iniciativy o založení spolku, který ponese název „Spolek přátel obce Holé Vrchy.“ Toto sdružení místních občanů a rodáků má několik cílů. Jedním z hlavních cílů je získat více finančních prostředků na rozvoj a obnovu obce v nadcházejících letech. Druhým bodem je silnější prosazení zájmů obyvatel obce, například v oblasti bezpečnosti na silnicích. Občané, kteří chtějí podpořit rychlejší rozvoj obce nebo bojují za bezpečnější život v obci, se mohou stát členy. Aktuálně vznikající spolek eviduje již téměř na 20 zájemců o členství. Osadní výbor v budoucnu plánuje, aby členové spolku přátel mohli hlasovat o investičních projektech v obci na rok 2021.
Holovršské proměny 2019
Od prosince 2018, kdy byl ustaven nový Osadní výbor, do dnešních dnů prošla obec mnoha změnami. Mezi nejviditelnějšími a nejdůležitějšími proměnami je bezesporu na prvním místě oprava místní kapličky, druhé místo patří nové „boudě“ na hřišti. Vedle těchto velkých projektů se realizovalo i několik menších akcí, které částečně změnily tvář obce. Do těchto změn můžeme zahrnout instalaci nových vchodových dveří do obecní budovy, pořízení lavičky, zkulturnění autobusové zastávky a její víceúčelové využití. Důležité je také vyzvednout dobrovolné brigádnické práce, které proběhly v uplynulém roce. V rámci těchto akcí, kterých se zúčastnilo 133 brigádníků, bylo uklizeno na desítky míst v naší obci. Všem nezištným pomocníkům patří naše velké poděkování.
Noviny nahrazuje od listopadu Bulletin
Protože se osvědčilo vydávání Holovršských novin a to především v rámci zlepšení informovanosti místních obyvatel, bude nově vycházet Osadní Bulletin, který bude pravidelně přinášet nejrůznější informace. Čtenáři se dozví o práci Osadního výboru, ale i o připravovaných kulturních a společenských akcí. Bulletin bude distribuován do každý schránky v obci. Pro ty, kteří v současnosti nemají schránku, bude zveřejněn na informačních kanálech obce. Oficiální první vydání je publikováno k významnému výročí obce a to 70 let od odluky obce, tj. 9. listopadu 2019.
Zákaz podomního a pochůzkového prodej
Nařízením města Dobrovice č. 1/2015 je od 15.6.2015 na celém území města vč. místních částí zakázán podomní a pochůzkový prodej, tedy nabízení, prodej zboží a služeb.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one